ARKOM.LV/salidzinajums-ar-citiem-blokiem

SALĪDZINĀJUMS AR CITIEM BLOKIEM

SUBMENIU
SALĪDZINĀJUMS AR CITIEM BLOKIEM
Vēlamies, lai jūs labāk saprastu kritiski svarīgās atšķirības, kādas ir dažādiem celtniecības blokiem, tādēļ šajā sadaļā apskatīsim galvenos blokus un salīdzināsim tos ar tirgus līderi – ARKO blokiem. Visi salīdzinājumi balstās nevis uz reklāmas materiāliem, bet Atbilstības deklarāciju datiem.