ARKOM.LV/siltinasana-ar-miksto-vati

SILTINĀŠANA AR MĪKSTO VATI

SUBMENIU
Siltināšana ar mīksto vati
ARKO M18Keramiskie
bloki
Gāzbetona bloki
q=600 kg/m3
Keramzīta
bloki
5 MPa
Energoefektivitātes
klase
AA+A++AA+A++AA+A++AA+A++
Bloku
biezums, cm
181818252525303030252525
Deklarētais bloku
siltumvadītspējas
koeficients λ10
0,680,680,680,230,230,230,140,140,140,180,180,18
Bloku
siltumvadītspējas
labojuma koeficients Δλ
0,040,040,040,020,020,020,020,020,020,040,040,04
Projektētais
siltumvadītspējas
koeficients λds
0,720,720,720,250,250,250,160,160160,220,220,22
Projektētā
bloku siltumpretestība
R, m²K/W
0,250,250,251,001,001,001,561,561,561,141,141,14
Minerālvates
biezums, cm
302836272534242332262433
Deklarētais
minerālvates
siltumvadītspējas
koeficients λ10
0,0370,0370,0370,0370,0370,0370,0370,0370,0370,0370,0370,037
Minerālvates
siltumvadītspējas
labojuma koeficients Δλ
0,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,001
Projektētais
siltumvadītspējas
koeficients λds
0,0380,0380,0380,0380,0380,0380,0380,0380,0380,0380,0380,038
Minerālvates projektētā
siltumpretestība R,
m²K/W
7,897,379,477,116,588,956,326,058,426,846328,68
Sienu papildu siltumpretestība R0,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,27
Bloku un minerālvates biezums, cm484654525059545362514958
Sienas siltumpretestība R8,417,899,998,387,851,228,157,8810,258,257,7310,09
Siltumvadītspējas koeficienta rādītāji ir paņemti no atbilstības deklarācijas, reklāmas bukletos dažkārt mēdz gadīties kļūdas. Siltumpretestība tiek aprēķināta šādi: R = materiāla biezums (m) / siltumvadītspējas koeficients λds. Lai aprēķinātu sienas siltumpretestību, nepieciešams saskaitīt visu materiālu siltumpretestību, izņemot materiālus, kas atrodas aiz gaisa atstarpes, jo apdares materiālu siltumpretestība netiek rēķināta. Sienu papildu siltumpretestību veido: iekšējā apmetuma siltumpretestība R=0,01, sienas iekšējās virsmas siltumpretestība R=0,13, sienas ārējās virsmas siltumpretestība R=0,13. Tabulā aprēķināts, ka mūra šuve ir 2-3 mm. Ja šuve būtu 10-15 mm, tad mūra siltumpretestības aprēķināšanā vajadzētu papildus ievērtēt Δλ šuves ūdensuzsūci.