ARKOM.LV/siltinasana-ar-pretveja-un-miksto-vati

SILTINĀŠANA AR PRETVĒJA UN MĪKSTO VATI

SUBMENIU
SILTINĀŠANA AR PRETVĒJA UN MĪKSTO VATI
Trīskārtu mūra siltināšana ar pretvēja un mīksto minerālvati

ARKO M18Keramiskie
bloki
Gāzbetona bloki
q=600 kg/m3
Keramzīta bloki
5 MPa
Bloku biezums, cm18252525
Deklarētais bloku
siltumvadītspējas koeficients λ10
0,680,310,160,23
Bloku siltumvadītspējas labojuma koeficients Δλ0,020,020,020,02
Projektētais siltumvadītspējas koeficients λds0,700,330,180,25
Projektētā bloku siltumpretestība R, m ²K/W0,260,761,391,00
Pretvēja minerālvates biezums, cm3333
Deklarētais minerālvates siltumvadītspējas koeficients λ100,0330,0330,0330,033
Minerālvates siltumvadītspējas labojuma koeficients Δλ0,0010,0010,0010,001
Projektētais siltumvadītspējas koeficients λds0,0340,0340,0340,034
Pretvēja minerālvates projektētā siltumpretestība R, m²K/W0,860,860,860,86
Mīkstās minerālvates biezums, cm24232022
Deklarētais minerālvates siltumvadītspējas koeficients λ100,0370,0370,0370,037
Minerālvates siltumvadītspējas labojuma koeficients Δλ0,0010,0010,0010,001
Projektētais siltumvadītspējas koeficients λds0,0380,0380,0380,038
Mīkstās minerālvates projektētā siltumpretestība R, m²K/W6,326,055,265,79
Sienu papildu siltumpretestība R0,270,270,270,27
Bloku un minerālvates biezums, cm45514850
Sienas siltumpretestība, R7,717,947,787,92
Siltumvadītspējas koeficienta rādītāji ir paņemti no atbilstības deklarācijas, reklāmas bukletos dažkārt mēdz gadīties kļūdas. Siltumpretestība tiek aprēķināta šādi: R = materiāla biezums (m) / siltumvadītspējas koeficients λds. Lai aprēķinātu sienas siltumpretestību, nepieciešams saskaitīt visu materiālu siltumpretestību, izņemot materiālus, kas atrodas aiz gaisa atstarpes, jo apdares materiālu siltumpretestība netiek rēķināta. Sienu papildu siltumpretestību veido: iekšējā apmetuma siltumpretestība R=0,01, sienas iekšējās virsmas siltumpretestība R=0,13, sienas ārējās virsmas siltumpretestība R=0,13. Tabulā aprēķināts, ka mūra šuve ir 2-3 mm. Ja šuve būtu 10-15 mm, tad mūra siltumpretestības aprēķināšanā vajadzētu papildus ievērtēt Δλ šuves ūdensuzsūci.