ARKOM.LV/ugunsdrosiba

UGUNSDROŠĪBA

SUBMENIU
UGUNSDROŠĪBA

Ugunsdrošību raksturo divi galvenie parametri:
  • Aizdedzināmība, kas norāda, vai izstrādājums deg vai nedeg. Visi ARKO bloki ir nedegoši.
  • Ugunsizturība, kas norāda, cik ilgi sienas saglabā stiprību ugunsgrēka gadījumā. Vienkāršāk sakot – cik ilgā laikā jāpamet ēka.

Neapmestu sienu no ARKO blokiem Ugunsdrošības klasifikācija:
Sienas biezums [cm]Slodzes līmenis
00,20,61,0
Ķieģelis120 min.60 min.--
M10120 min.60 min.--
M12120 min.60 min.--
M15120 min.120 min.60 min.-
M18240 min.240 min.240 min.120 min.
M24240 min.240 min.240 min.120 min.
Piezīme:

Paskaidrojumi:
Slodzes līmenis 0 – siena bez slodzes, starpsiena. Slodzes līmenis 0,2 un 0,6 – ar daļēju slodzi, slodzes un nesošā elementa attiecība, slodzes līmenis 1,0 – ar pilnu slodzi.
Ugunsdrošība ir īpaši svarīgs parametrs, būvējot sabiedriskās nozīmes ēkas vai rūpnieciskas būves.